BMS Light

Pachetul BMS Light asigură un sistem de iluminat modern cu scenarii neprogramabile

 

Această soluție cuprinde pe lângă cele 2 elemente de bază (siguranță și securitate) și managementul sistemului de iluminat utilizând scenariile ușor programabile.

Gestiunea sistemului de iluminat

   Sistemul de iluminat poate fi trecut în modulul OFF GENERAL. Astfel, toate circuitele de iluminat pot fi scoase de sub tensiune în același timp. Sistemul de iluminat poate fi programat să treacă pe modul OFF la declanșarea alarmei.

Principiul de funcționare:

   Fiecare modul Dimmer permite controlul direct al ieșirilor sau al scenariile prevăzute. Primele 4 intrări sunt conectate la 4 ieșiri care permit controlul individual al acestora: o apăsare rapidă va închide/deschide circuitul, o apăsare lungă va varia intensitatea circuitului. Fiecare circuit are o memorie, astfel încât, la redeschiderea lui, acesta va reveni automat la ultima intensitate memorată înainte de închidere. (Acest parametru poate fi modificat pentru a prestabili intensitatea luminoasă a circuitelor la deschidere.)
Pentru a programa un scenariu, utilizatorul trebuie să țină apăsat timp de 10 secunde pe butonul de comandă corespunzător scenariului programat. Cele patru ieșiri se vor aprinde sistematic pentru a semnala modul PROGRAMARE. Se va alege pentru fiecare ieșire intensitatea dorită pentru scenariul respectiv. Pentru a salva memoria cu intensitățile alese în scenariul respectiv, este necesară o altă apăsare timp de 10 secunde pe butonul de comandă corespunzător scenariului programat.
Aceste scenarii pot fi modificate oricând, oricum și de câte ori este nevoie. În living și camera părinților, cu ajutorul unui receptor de frecvență radio conectat la modulul Dimmer, comanda circuitelor de iluminat și a scenariilor poate fi realizată utilizând o telecomandă.